Het Japanse Inaba Denko Sangyo co. Ltd (ISO 9001) is sinds 1938 actief in het fabriceren en distribueren van onder andere airconditioning installatiemateriaal en toebehoren. Met een totaal van 1100 werknemers verdeeld over drie vestigingen is Inaba Denko een vooraanstaande innovator op het gebied van installatiematerialen voor airconditioning installaties.

Tot de activiteiten van Inaba behoren onder andere de vervaardiging, distributie en verkoop van:

  • Airconditioning installatiematerialen en toebehoren
  • Onderdelen voor automatische regel en controle systemen
  • Componenten voor elektrische apparatuur
  • Componenten voor computer & telecommunicatie systemen

Voor de installatiematerialen en toebehoren voor airconditioning installaties is Inaba Denko wereldmarktleider.

Het ontwerp, de vormgeving, de kwaliteit en functionaliteit van deze materialen is erop gericht zoveel mogelijk tijdwinst te behalen bij de installatie van airconditioning systemen.

Bedrijfsfilosofie

Het bestaansrecht van een onderneming is onlosmakelijk verbonden met en gekoesterd door de acceptatie van de maatschappij; dit betekent dat de ontwikkelde producten in een behoefte van de markt moeten voorzien. Vanuit deze filosofie werden vele innovatieve technologieën ontwikkeld. Samengevat, voor de Inaba Denko divisie, is het motto "Inzet en Kwaliteit" de basis van het bestaansrecht. Dit ideaal wordt doorlopend gekoesterd en toegepast. De airconditioning geïsoleerde leidingen en aanverwante producten, die aan de markt geleverd worden, zijn van een buitengewone kwaliteit, moderne vormgeving en superieure functionaliteit - uitdrukking gevend aan de professionaliteit en creativiteit.

U kunt de website van Inaba Denko bezoeken op www.inaba-denko.com.