Subsidie

De overheid biedt diverse subsidieregelingen aan om duurzame energieoplossingen te stimuleren, waaronder de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze fiscale regeling valt onder de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK) en ondersteunt investeringen in energiezuinige technologieën zoals warmtepompen.

Er zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar voor de subsidie van warmtepompen. Particulieren en zakelijke gebruikers die overwegen een warmtepomp of warmtepomp boiler te laten installeren, kunnen profiteren van deze subsidie. Ook lucht-lucht warmtepompen komen in aanmerking voor subsidie. De subsidie van warmtepompen en boilers is cruciaal om de transitie naar groenere energie te versnellen en de CO2-uitstoot te verminderen. Ze vergemakkelijken niet alleen de toegang tot milieuvriendelijke technologieën, maar dragen ook bij aan lagere energiekosten op lange termijn.

ISDE

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een regeling die zich specifiek richt op particulieren en zakelijke gebruikers die investeren in duurzame technologieën, waaronder warmtepompen. De hoogte van de ISDE subsidie voor de warmtepomp is afhankelijk van het type warmtepomp en het vermogen ervan. Voor lucht-lucht warmtepompen gelden bijvoorbeeld andere subsidieregels dan voor hybride warmtepompen. Het is belangrijk om te weten dat de ISDE-subsidie een jaarlijks vastgesteld budget heeft en op basis van volgorde van binnenkomst wordt toegekend. De ISDE subsidie voor de warmtepomp van 2022 was bijvoorbeeld anders dan de ISDE subsidie voor de warmtepomp van 2023. 

Per 1 januari 2023 zijn de subsidiebedragen van warmtepompen verhoogd. De huidige ISDE die een tegemoetkoming biedt bij de aankoop van warmtepompen is weer uitgebreid. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het systeem. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. Het is altijd verstandig om de officiële kanalen en websites in de gaten te houden voor meer informatie over de specifieke subsidiebedragen en tijdig een subsidieaanvraag in te dienen.

Subsidie voor de warmtepomp aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor warmtepompen, moet een aanvraag ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO is alle benodigde informatie en formulieren voor het aanvragen van de subsidie voor de warmtepomp. Zorg ervoor dat je alle vereiste documenten en bewijsstukken meestuurt om afwijzing na het aanvragen van de subsidie voor de warmtepompboiler te voorkomen. Ook is het belangrijk om te weten dat er naast de ISDE-regeling nog andere subsidiemogelijkheden zijn. Dit is afhankelijk van regio of gemeente. Informeer bij lokale instanties naar eventuele extra subsidies of stimuleringsregelingen die beschikbaar zijn.

Subsidie hybride warmtepomp

Met een op dit moment gemiddeld subsidiebedrag van 30% zijn hybride warmtepompen een aantrekkelijke investering, waarbij de terugverdientijd al binnen 4 tot 8 jaar ligt. Voor specifieke informatie over subsidie voor hybride warmtepompen, is de Meldcodelijst warmtepompen via de website van het RVO een belangrijke bron.

Deze lijst biedt inzicht in de beschikbare subsidies, waaronder de subsidie voor hybride warmtepompen. Subsidies kunnen de initiële kosten significant verlagen en de rendabiliteit van de investering verbeteren, waardoor de transitie naar duurzame energie versneld wordt. Een belangrijke overweging voor huishoudens en bedrijven die overwegen een hybride warmtepomp te installeren, is dus niet alleen de initiële investering, maar ook hoeveel subsidie beschikbaar is en hoe dit de terugverdientijd beïnvloedt.